Twoje konto Cargo
Informacje

Prowadzimy ubezpieczenia zgodne z INCOTERMS ® 2010 !
więcej >


Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 - opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL znajdują się na naszej stronie w zakładce "Przepisy"
więcej >

 

OFERTA DLA

przewoźników drogowych ubiegających się o wydanie zezwolenia lub licencji

 

GWARANCJE DLA PRZEWOŹNIKÓW
 
w postaci ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej spełniające wymóg zabezpieczenia finansowego określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009.
 

Sumy gwarancyjne zgodnie z rozporządzeniem wynoszą odpowiednio:

9.000,- EUR dla jednego pojazdu (lub zestawu pojazdów)

5.000,- EUR za każdy następny pojazd (lub zestaw pojazdów)

 

Bliższe informacje - e-mail: biuro@atrasel.pl

Pośrednictwo ubezpieczeniowe prowadzimy tylko jako multiagencja.
Nazwy zakladow ubezpieczeń do wglądu na życzenie.
Zarejestrowano w Komisji Nadzoru Finansowego (www.KNF.gov.pl) pod nr 11183496/A